Vooorbergen

DISCOVER

Gedrag

Het DISC-model geeft inzicht in bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie en bestaat uit 4 gedragsstijlen: dominant (rood), interactief (geel), stabiel (groen) en conformiteit (blauw).

DISC vergroot de kennis van je gedrag, helpt communicatie te verbeteren, vergroot de individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten. Het DISC-model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston (1893-1947). In zijn boek Emotions of Normal People beschrijft hij vier primaire emoties die leiden tot specifieke reacties in gedrag: het DISC model.

Het moderne DISC-model bestaat uit twee assen. INTROVERT tegenover EXTRAVERT en TAAKGERICHT tegenover MENSGERICHT.

Vooorbergen gebruikt DISCOVER voor: leiderschapsbegeleiding, communicatietrainingen, individuele begeleiding en teambuilding.

Drijfveren

Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Eduard Spranger en Gordon Allport kwamen in hun gezamenlijke werk tot 7 waarden die van invloed zijn op het menselijk gedrag.

 • Esthetisch (behoefte aan harmonie)
 • Sociaal (anderen willen helpen)
 • Intellectueel (kennis willen opdoen)
 • Individualistisch (zichzelf kunnen zijn)
 • Economisch (praktische resultaten bereiken)
 • Politiek (controle, competitie en invloed)
 • Traditioneel (behoefte aan structuur)

Bij de vorming en ontwikkeling van je eigen individuele waarden is altijd sprake van een wisselwerking met de waarden binnen een sociale groep. In de context van de werkplek is het daarom interessant om te kijken hoe individuele waarden zich verhouden tot de waarden van het team, afdeling of organisatie als totaal. We onderscheiden vier verschillende organisatieculturen:

 • Samenwerken (menselijke relaties)
 • Ontwikkeling en groei (open systemen)
 • Concurreren (rationele doelen)
 • Controle (interne processen)

Vooorbergen gebruikt DISCOVER voor: leiderschapsbegeleiding, communicatietrainingen, individuele begeleiding en cultuurprogramma’s.

Talenten

In zijn langdurige onderzoek naar de denkstijlen van mensen ontdekte de Duits-Amerikaanse filosoof Robert S. Hartman dat er in totaal drie externe dimensies van denken zijn.

 • Systematisch denken (voorkeur voor analytisch en conceptueel denken)
 • Praktisch denken (voorkeur om je te richten op concrete acties in het hier en nu)
 • Mensgericht denken (voorkeur voor empathie en menselijke relaties)

Hartman ontdekte ook drie interne dimensies van denken. De interne dimensies laten zien hoe je op dit moment naar jezelf en naar je plek in de wereld kijkt.

 • Zelfsturing (een plan hebben)
 • Bewust van en blij met eigen rollen
 • Zelfwaardering en zelfvertrouwen

De scores uit de talententest geven een aanvullend inzicht in je denkstijl. De resultaten zijn de sleutel tot het verder ontwikkelen van je talenten.

Vooorbergen gebruikt DISCOVER voor: coaching, talent ontwikkeling, samenwerken, teamsamenstelling en leiderschapsontwikkeling.