Vooorbergen

Werkwijze

Oriënteren
De huidige en de gewenste situatie stellen we samen vast. 
Aan de hand van deze oriëntatie bepalen we het ontwikkelpad en de middelen die ingezet worden, zoals: training, coaching of assessments.

Ontwikkelen
Uitvoering van de interventies: doen, controleren en bijstellen. De gewenste verandering is in gang gezet.

Optimalisatie
Samen bewegen we naar het eindresultaat. Vooorbergen blijft actief als betrokken buitenstaander en stuurt bij waar nodig.