John van Orsouw

Eind 2016/begin 2017, tijdens een periode van slechte dienstverlening aan de klant met een grote focus op verbetering van processen was Rick als teamcoach ingezet bij Welzorg. Hij zorgde voor de broodnodige aandacht voor de mens, ontwikkeling en begeleiding van een recent geformeerd team dat moest gaan samenwerken in een moeilijke tijd, en coaching aan mij als manager van dat nieuwe team. Rick kan goed luisteren en geeft prettig feedback en advies. De eerste stappen richting een waardevolle dagstart zijn op initiatief van, en met begeleiding van Rick gemaakt. Tijdens deze hectische en uitdagende periode heeft Rick op een hele fijne, betrokken manier bijgedragen aan mijn ontwikkeling als leidinggevende en de ontwikkeling van het team in het algemeen.